För- och nakterdelar

Funderar du på att köpa? Kontakta gärna styrelsen för råd. Vi kan också ordna provsegling om du vill.

Båten passar bäst för

a) unga vuxna utan barn som vill ha en häftig, snabb båt, som ändå är lättseglad, säker och till lågt pris,

b) unga äldre (40+) som kastat ut ungarna och som vill njutningssegla i skärgårdsmiljö resten av livet.

Dagens båtägare är mestadels över 40 år och jämt fördelat upp till 70 års ålder. Carreran är en båt man behåller länge. Tack vare hög ålder bland ägarna pågår dock en generationsväxling, med fler unga som upptäckt båtens kvaliteter.

NACKDELAR

  • Knappast barnvänlig: Den största nackdelen är att Carreran är föga barnvänlig jämfört med dagens moderna ”husvagnsbåtar”.  Främst gäller att båten saknar mantåg ur säkerhetssynpunkt. Det finns mantåg att montera men veterligen är det ingen båt som har detta. Det finns dock många Carreraägare som släpat med hela familjen ombord.
  • Begränsad komfort: En rad bekvämligheter som man normalt hittar på moderna båtar saknas som regel.  Ståhöjd, ett rymligt kök, värme, separat toalett m.m. Båtarnas komfort varierar, några har värme, några har toalett osv. Gamla seglare som växt upp med folkbåt, träbåt och liknande klassiker upplever dock Carreran som komfortabel.
  • Ingen havsbåt: Även om båten är sjösäker och tål vind är det i första hand en skärgårdskryssare. Till havs i grov sjö blir man tämligen blöt. Till havs är avsaknad av mantåg en säkerhetsrisk.
  • Båten är byggd på 1980-talet: Alla båtar är byggda på 1980-talet och alla gamla båtar är mer eller mindre slitna med tillhörande fel och brister. Som alltid är det bäst att låta besiktiga båten före köp. Generellt gäller dock stabil konstruktion som snarast överdimensionerats vad gäller skrov och rigg, samt att båtarna är väl bevarade tack vare ägarnas kärlek till båten. Undantag: Äldre båtar (1-65?) kan ha för svag spantkonstruktion vilket kan innebära svajköl. De flesta båtar med sådant fel har dock åtgärdats. I längdrikningen är båten generellt mycket stabil vilket är en stor fördel vid grundstötning.

FÖRDELAR

  • Mycket lättseglad: Människor som inte känner till båten tror att hon är svårseglad pga båtens häftiga utseende och för att det finns backstag, men så är det inte. Med ett par dagars träning har man lärt sig hantera backstagen rutinmässigt och sedan är det bara att slå sig ner i akterruffen varifrån man sköter allt bekvämt om man seglar med kryssfock (som är självslående). Blåser det måste man passa sig för ofrivilligt jipp på länsen, men det gäller ju alla båtar. I hamnar och trånga vatten är hon lättstyrd, rodersnabb och håller kursen väl. Med lite vana kan man lägga till utan motor om så behövs.
  • Fartfylld lättvindsbåt: Båten är en utpräglad lättvindsbåt och visar sin bästa förmåga i vindar 1-6 sekundmeter. När andra står still glider hon långsamt fram. Hon är snabbt uppe i 6 knops fart, vilket är båtens standardfart. Att gå för motor vinner man sällan någon tid på. Över 8 knop kommer hon mer sällan. Blåser det kuling seglar hon ofta om de flesta båtar endast iförd kryssfock och kan ändå komma upp i 8 knops fart på en slör. Till snabbheten hör att hon kan segla högre i vind än de flesta.
  • Stabil & säker: Båten är generellt stabil med sina 2,4 ton bly i kölen (bortsett från eventuell svajköl – se ovan). Båtägare kan vittna om grundstötningar i  5-6 knops fart utan att båten tagit nämnvärd skada tack vare stabil fenköl och tjockt skrov. Man behöver inte vara speciellt försiktig vid tilläggningar om man inte är pedant eller kappseglare rädd om släta båtsidor. Man känner sig fram och kan ställa fören mot klippan med motorn drivande under tiden man ordnar angöring. Båten är stabil i vinden och några större risker att kapsejsa föreligger inte. Börjar vattenytan nå fribordskanten (vid kuling) revar man eller tar ner storen. När man ligger i friluftshamn är en annan fördel att hon tar lite vind tack vare lågt fribord och negativ akter, hon driftar ringa i sidovind.
  • Perfekt skärgårdskryssare: Båten är som skapt för skärgårdssegling, att glida runt kobbar och skär och för tilläggningar i frihamnar lite var som helst. Trots att hon bottnar två meter kan man angöra land lättare än de flesta tack vare en lång ”näsa”.
  • Vacker prestigebåt: Ens ego tillfredsställs med denna båt. Det finns ingen som inte beundrar båtens vackra ”raciga” drag och alla utgår ifrån att man är en duktig seglare av detta skäl. Att båten är okonfortabel förstärker intrycket, liksom om man  lägger till som ensamseglare (vilket inte är speciellt svårt).  Att man sedan seglar om de flesta utan att anstränga sig förhöjer självkänslan. Alla seglare har någon form av prestige att inte bli omseglade och Carreraskeppare har lite högre tävlingsinstinkt (=prestigekänsla?) än andra båtägare.