Specifikationer

Klassregel Carrera Helmsman

Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984-09-25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Nuvarande utgåva av klassregeln är dem fjärde utgåvan från 1996-03-03. På årsmötena 1999 och 2000 beslutade Carreraförbundet om en ändring av J-måttet i klassregeln från 4100 mm till 4160 mm. Ändringen påkallades av att troligtvis inga Carreror i praktiken mätte in i enlighet med det gamla måttet.

Regeländringen trädde i kraft 1 mars 2001 och finns med i klassregeln nedan.

Aktuell klassregel och mätformulär kan laddas ner nedan i en PDF-filer (Portable Document Format). För att kunna läsa dem kan du behöva ladda ner Adobe Acrobat Reader till din dator. Adobe Acrobat Reader är gratis, stöder såväl PC som Mac och kan laddas ner här.

Klassregel Carrera Helmsman

För att erhålla klassbevis för Carrera Helmsman skall båtägaren sända in ett ifyllt och undertecknat mätformulär till förbundet. Mätning skall utföras av en av Svenska Seglarförbudet godkänd mätman. En förteckning över SSFs förbundsmätmän i hela Sverige finns här.

Klassregel Carrera Helmsman

Om du är nybliven Carreraägare kan du kontakta Carreraförbundets tekniskt ansvarige Sverker Ottander och se om din båt är inmätt tidigare. För att ett gammalt klassbevis ska godkännas (de upphör normalt att gälla vid ägarbyte) krävs dock att styrelsen godkänner det.
För frågor angående mätregler kontakta i första hand Sverker Ottander.

Data Carrera Helmsman

Längd överallt 11,50 m (38 fot)
Längd i vattenlinjen 9,20 m
Djupgående 1,90 m
Bredd 2,40 m
Deplacement 3,95 ton
Lång Fenköl (bly) 2,4 ton
Storsegel 34 kvm
Fock (självslående) 19,5 kvm
Spinnaker 90 kvm
Genua 35 kvm
Lystal 1,22
Konstruktör Håkan Södergren

En lista på andra båttyper som Håkan Södergren ritat finns här.

 

Fock – 19, 5 kvm

Storsegel – 34 kvm

Spinnaker – 90 kvm

Exempel på vådlayout – i detta fall segel med laminatduk från Gransegel.

 

Mätvärden Carrera Helmsman

LYS UTR LOA B DEPL P E T LP J SL SBR SPL
1.22 SGV 11.50 2.40 3.95 13.00 4.70 11.30 6.15 4.16* 11.50 9.30 4.10
S = Spinnaker.
G = Genua.
K = Kryssfock.
F = Propeller med fasta blad.
V = Propeller med ställbara blad eller foldingpropeller.
– = Utrustningen finns inte.
MH = Masttoppsrigg (Masthead).
LÖA = Skrovets längd inkl. avbärarlist eller enl. 3.1.
B = Skrovets bredd inkl. avbärarlist eller enl. 3.1.
DEPL = Minsta tillåtna deplacement.
P = Största tillåtna avstånd mellan innerkanter på mastens övre och nedre mätband.
E = Största tillåtna avstånd från akterkant mast till innerkant bommens mätband (bommens mätbandsavstånd).
T = Största tillåtna förlikslängd på försegel.
LP = Största tillåtna förliksperpendikel på försegel.
J = Horisontella avståndet från förkant mast till förstagets infästning i däck.
SL = Största tillåtna stående liks längd på spinnaker.
SPL = Största tillåtna avstånd från centrumlinjen på mastens framkant till yttersta punkten på spinnakerbommen närdenna sitter horisontellt, maximalt utdragen och vinkelrät mot skrovets centrumplan.
SMW = Spinnakerns största tillåtna bredd.
* Ändring trädde i kraft 1 mars 2001.

 

Beräknade längder för tågvirke till Carrera Helmsman

BÅTTYP LYS UTR LOA B DEPL P E T LP J SL SBR SPL
Carrera Helmsman
1.22 SGV 11.50 2.40 3.95 13.00 4.70 11.30 6.15 4.16 11.50 9.30 4.10

 

Längd/ diameter

Längd/ diameter

Storfall
Fock/ genuafall:
Spinnfall:
Storskot:
Genuaskot:
Genuaskot m. block:

32.5m/ 10mm
28.2m/ 10mm
28.2m/ 10mm
37.6m/ 12mm
12.6m/ 14mm
14.9m/ 14mm

Gajar:
Rev 1:
Rev 2:
Kick:
Uthal:
Cunningham:

24.1m/ 10mm
12.6m/ 10mm
15m/ 10mm
9.2m/ 10mm
10.3m/ 10mm
8m/ 10mm

 

Till sittbrunn
Enkel lina till sittbrunn
4 skuret till sittbrunn
6 skuret
Gajar, genuaskot och storskot:
16-fl. Standardfall
24-fl. Masterfall
16-fl. Standardskot
16-fl. Standardfall
Kappsegling: Gajar, Genuskot använd 32Fl Admiral Racing Dyneema
Storfall/ genuafall, uthal, rev 1 och 2:
32-fl. Admiral Racing DyneemaSpinnakerfall:
24-fl. Masterfall
16-fl. StandardfallCunningham och kick:
24-fl. Masterfall
Kappsegling: Admiral Racing Dyneema

(Dimensioner och längder är rekommendationer från Robship).