Kontakt

karbinhake2

 

Ordförande: Hannes Lindblad
ordforande@carreraforbundet.se

Kassör/Webbmaster: Janne Ask
webb@carreraforbundet.se

Teknisk information: Sverker Ottander
sverker4@gmail.com

Ledamot: Bengt Erlandsson

Styrelsen:  styrelsen@carreraforbundet.se

Kontaktperson Västkust:  Anders Jonsson
jonsson.horner@gmail.com 

Kontaktperson Norrland:  Vakant