Data Lord Helmsman

  Se > Bildbank > Ritningar > Ritningar Lord Helmsman

Lord Helmsman presenterades 1978 och såldes ny i olika färdiga stadier, från halvfabrikat till färdigbyggd. De flesta är tillverkade fram till i början av 1980-talet, men kunde beställas så sent som under andra halvan av 1980-talet. Totalt antal producerade båtar färre än 100. Lord Helmsman skiljer sig från andra Håkan Södergren-båtar genom att hon är långkölad och har kosterakt (rundad, spetsig akter). Under andra halvan av 1980-talet presenterades Lord Helmsman II, som har en decimeter högre rufföverbyggnad. I:an har fiol i riggen (oftast), medan Lord Helmsman II oftast har svepta spridare utan fiol. Lord Helmsman II byggs av Svenska Koster i Uppsala.

Inredning: Direkt till babord om nedgångstrappan finns bakvänt L-format pentry. På motsatt sida finns stickkoj. Salong med två längsgående soffor. Mellan förpik och salong finns toalett.