Bli medlem

LbG3OK5uvKfALt_mH0cmpwaiF-ikaAU3fCV-kvKrCa0

Foto: Peter Gullberg

Medlemsavgift:

250 kr/ år för båtmedlem

100 kr/ år för stödjande medlem

Inbetalas till Plusgiro 440 97 67-3

Medlemsavgiften används för bibehållande av klassregeln, drift av hemsida och till årsmöte. Som medlem kan du få råd och tips av erfarna seglare. När du vill sälja båten kan du gratis annonseras på hemsidan.