Kappsegling

35 DSC03909_JPG-for-web-large

Foto: Medlem ?

Carrera Hellsman byggdes på 1980-talet för att vara en god kappseglare. 1984 registrerades båten av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Under 1980- och 1990-talen seglades båten flitigt i olika tävlingar, men därefter har tävlandet successivt avtagit och idag är det få båtar som tävlar.

Nedan redovisas tidigare års tävlingsresultat.
För tävlingsbilder se > Bildbank Tävlingar & träffar