Carreraförbundet

bild_039

Foto: Medlem?

Carreraförbundet är ett klassförbund med syfte att upprätthålla båtens status och prisnivå. Vi vill bevara Carreran som entypsbåt med gällande klassregler. Vi vill stödja båtägarna i deras arbete med underhåll och utrustning. Vi vill vara en självklar kontaktpunkt för alla som seglar eller vill segla Carrera.

Läs mer: Se drop downs under huvudrubrikerna.