Ekonomi 2015

Föreningens omkostnader är låga. Största utgiften har varit uppbyggnad av hemsidan. Underhållet sköts ideellt av medlem. När föreningen visar större överskott används pengar till medlemspresenter, till exempel Carrerakepsar. Styrelsearbetet är helt ideellt, styrelsemedlemmarna betalar medlemsavgift och svarar för sina egna mat- och dryckeskostnader vid mötena. Enda gratismåltiden som erhålls är i samband med årsmötet då alla deltagare bjuds på mat och dryck.